Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de website www.jclubdeknapzak.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. J-Club De Knapzak kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van J-Club de Knapzak Hoewel J-Club De Knapzak hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Als je onjuistheden opmerkt, kun je contact opnemen via info@jclublabesace.be.

1.3 J-Club De Knapzak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Je hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. J-Club De Knapzak garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit.

1.6 Het is mogelijk dat de website van J-Club De Knapzak gebruik maakt van cookies, kleine informatiebestanden die op je harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. Je kunt je browser instellen om je te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

Bescherming van persoonsgegevens

2.1 J-Club De Knapzak behandelt persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Dat is een nieuw wettelijk Europees kader dat bepaalde regels aan bedrijven, overheden, organisaties, … oplegt om voornamelijk persoonsgegevens beter en strikter te beschermen.

2.2 Je persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt

  • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken
  • om jou een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden
  • voor direct marketing.

Je kunt je verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. Je hebt altijd het recht de juistheid van jouw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. Je kunt ook vragen dat jouw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.
Je kunt hiervoor contact opnemen via info@jclublabesace.be.

Geschillen

3.1 De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.